Presentació

Aquest espai web està creat amb la voluntat de traslladar i ampliar tots els continguts generats a partir de l’exposició “Jaume Sans (1914-1987). La seducció de les avantguardes” celebrada a Ca l’Arenas Centre d’Art – Museu de Mataró, del 18 de novembre de 2016 al 6 d’agost de 2017.

Nascut a Sitges el 6 de juliol de 1914, Jaume Sans va viure a Cuba, a Barcelona, a l’Escala i a Cabrera de Mar, on va establir la seva residència els darrers trenta anys de la seva vida. A nivell artístic és conegut, sobretot, per la vinculació a grups avantguardistes com ADLAN (Amics de l’Art Nou) o el Club 49 i per la participació en dues mostres col·lectives que han esdevingut episodis fonamentals de les avantguardes a Catalunya: «Tres escultors que presenta ADLAN» (1935) i «Grup logicofobista» (1936). El seu treball s’ha pogut veure en múltiples exposicions col·lectives referides a aquesta època i es troba present a les sales d’exposició permanent del Museu Nacional d’Art de Catalunya. Això ha suposat reconeixement i visibilitat però ha circumscrit la seva trajectòria artística a una etapa surrealista molt determinada.

Tot i que després de la Guerra Civil la producció artística de Jaume Sans es va alentir, es conserva un volum important d’obres que se situen entre l’abstracció constructivista i l’informalisme, i que ens revelen un autor en constant investigació formal i atent a les pràctiques artístiques més avançades. És un material que mereix una revisió atenta perquè hi ha moltes peces perfectament equiparables a les de creadors coetanis que tenen protagonisme en museus i manuals d’art.

Personatge inquiet, polièdric i difícil d’encasellar, en aquest projecte s’aborda –per primera vegada i de forma integral– tota la seva producció, que inclou obres inèdites i material que certifica el seu talent en diversos àmbits creatius. Es tracta, doncs, del recorregut de descoberta d’un artista molt interessant, fascinat per allò modern i per la seducció de les avantguardes.

L’exposició “Jaume Sans (1914-1987). La seducció de les avantguardes” es divideix en els següents apartats: “Els anys de formació” / “Tres escultors que presenta ADLAN” / “Grup logicofobista” / “Obres inèdites” / “ADLAN” / “El Club 49” i “Arquitectura i disseny”.

Per altra banda, com a complement o extensió de la mostra «Jaume Sans (1914-1987). La seducció de les avantguardes», s’ha incorporat una nova mostra «Jaume Sans. El context artístic (1930 – 1960)» que aplega obres de l’autor acompanyades d’artistes que l’han influït en l’etapa de formació, dels que van ser partícips en les primeres exposicions surrealistes a Catalunya, dels que eren propers al col·lectiu ADLAN i del Club 49 i, també, dels que han acabat definint el panorama fins als anys seixanta del segle passat. Per a tal finalitat, es presenten treballs d’autors tan significatius com Leandre Cristòfol, Antoni García Lamolla, Ángel Ferrant, Alfonso Buñuel, Eudald Serra, Manuel Viola, Eduard Alcoy, Erwin Bechtold, Albert Ràfols-Casamada, Joan Vilacasas, etc. La voluntat és posar la producció artística de Jaume Sans en relació amb els seus coetanis per tal de trobar-hi afinitats o diferències, posar-lo en valor i, en definitiva, permetre’ns la possibilitat d’especular lliurement sobre com podem veure, a dia d’avui, la seva trajectòria artística. Podeu trobar més informació d’aquesta exposició a: “El context artístic (1930-1960”, “Les avantguardes surrealistes (1930-1935)” i “La recuperació de l’activitat artística (1945-1960)”.

DAVID SANTAEULÀRIA (comissari de l’exposició *)

(*) Els textos i l’elaboració d’aquest espai web han anat a cura de David Santaeulària.

En aquest enllaç podeu veure el llibret “La seducció de les avantguardes” i en aquest altre el llibret sobre “El context artístic (1930-1960)”.

Catàleg de l’exposició “Jaume Sans 1914-1987. La seducció de les avantguardes”

 

Imatges diverses: