El revers de les obres

Els visitants de les exposicions rara vegada són coneixedors que en el revers d’algunes obres bidimensionals (pintures, dibuixos, collages…) s’hi amaga informació que pot tenir molt d’interès per interpretar l’obra i el seu itinerari físic. En ocasions hi ha obres que tenen indicacions sobre quan es van fer, qui les va donar o encarregar, quin és el seu estat de conservació que no es veu a primera vista o, fins i tot, poden amagar la reutilització del llenç per a una nova creació o apunts previs a la realització final. També és habitual que en el trànsit i la itinerància expositiva, alguns centres o empreses de transport posin etiquetes que donen pistes sobre on han estat les obres.

En el cas de Jaume Sans -degut al fet que no havia disposat de cap exposició retrospectiva i de caràcter integral com la que ara ens ocupa- no hi havia una relació exhaustiva de les exposicions en les que hi ha hagut presència d’obres seves. Això ha suposat una laboriosa tasca de revisió de formularis de préstec d’obres, catàlegs d’exposicions, premsa de l’època, arxius diversos, etc. Les etiquetes que apareixen darrere les obres aporten informació que permet corroborar algunes dades documentals però, a més, ens posen sobre pistes desconegudes que cal continuar descabdellant. La revisió atenta d’aquestes etiquetes ens ha permès certificar dades que ja coneixiem…excepte una. En un cas concret tenim una etiqueta que ens dona una refererència vaporosa sobre la presència en una mostra que no hem pogut contrastar de cap manera. Seguirem investigant.