Entrevista a Lolita Sallarès

Entrevista a Lolita Sallarès (vídua de Jaume Sans) realitzada pel seu fill Martí Sans, en la qual explica en primera persona experiències viscudes en l’entorn del Club 49, descriu anècdotes sobre artistes coneguts i trasllada l’opinió que tenia el seu marit sobre el món de l’art. És un dels darrers testimonis d’aquella època que posa notes de color a visions més acadèmiques i que contribueix a perfilar millor el protagonista de l’exposició “Jaume Sans (1914-1987). La seducció de les avantguardes”, comissariada per David Santaeulària i celebrada entre el 18 de novembre de 2016 i el 6 d’agost de 2017 al Centre d’Art Ca l’Arenas del Museu de Mataró.